Körschema för sophämtning och den bruna tunnan

Lyssna

Nytt körschema från och med 2021-01-01. Vi har ju 53 veckor år 2020, så därför kommer alla som nu har tömning udda vecka i stället ha tömning jämn vecka och vise versa från årsskiftet 2021.

Hämtning av hushållsavfall - gröna tunnan och utsorterat matavfall - bruna tunnan under 2021 kommer att ske på ordinarie hämtningsdag oavsett om den infaller på en helgdag eller dag före helgdag. Om förändring sker kommer tekniska avdelningen att gå ut med information.

OBS! Sopkärlen ska stå på plats 06.00 hämtningsdagen.

Körschema 2021-01-01

Körschema 2021, ny flik pdf 76 kB.

Körschema 2020-10-30

Körschema 2020, ny flik pdf 77 kB

Kontaktperson: Samarbetar med Vännäs