Anhörigenkät inom äldreomsorgen

Du kan bidra till förbättring av anhörigstödet!
Enkäten kan besvaras fram till den 31 oktober. Har du inte tillgång till internet kan du fylla i enkäten på biblioteket eller hos anhörigkonsulent.

Enkäten är webbaserad och riktar sig till dig som är anhörig till en närstående som har insatser från kommunens äldreomsorg. Att ge stöd till anhöriga är en viktig uppgift för vår verksamhet. Genom att svara på enkäten hjälper du äldreomsorgen att bli bättre.

Frågorna besvaras genom att markera det svarsalternativ som stämmer in bäst. Efter varje fråga finns möjlighet att skriva kommentarer. Sist i enkäten finns utrymme att skriva mer och komma med tips och idéer som kan bidra till att förbättra anhörigstödet.

Du som besvarar enkäten är anonym. Resultatet kommer att redovisas för enhetschefer och personal på enhetsnivå. En övergripande sammanställning av äldreomsorgens resultat kommer att redovisas på kommunens hemsida.

Länk till enkäten, ny flik

Om du har frågor om enkäten eller har andra frågor om anhörigstöd hör gärna av dig till anhörigkonsulenten!

Kontaktperson: Annica Westman