Medborgarundersökningar i kommunen

Under hösten genomför Bjurholms kommun tillsammans med SCB och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) två större medborgarundersökningar.


En av undersökningarna handlar om kommunen och dess verksamheter, medborgarinflytande samt kommunen som en plats att bo och leva på. Den andra undersökningen handlar om medborgarnas trygghet och säkerhet.

Från Bjurholms kommun kommer personer i åldrarna 18-79 år att slumpmässigt väljas ut till undersökningarna. Detta innebär att många av er som bor i kommunen kommer att får möjlighet att svara på undersökningarna. Enkäterna kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Bjurholms kommun ser undersökningen som ett användbart verktyg i syfte att kunna inrikta arbetet för bättre service, inflytande, säkerhet och trygghet.

Mer information hittar ni på:
Enkät om trygghet och säkerhet
Enkät om service och inflytande

Kontaktperson: Jenny Stensson