Gräv inte utan koll

Sommaren är här och därmed inleds också högsäsongen för olika typer av markarbeten. Vattenfall Eldistribution ser en tydlig trend i att antalet avgrävda kablar ökar.

Vattenfall Eldistribution uppmanar till att använda www.ledningskollen.se för att minska risken för avgrävda kablar.

• Tjänsten är gratis och visar var nedgrävd infrastruktur finns.
• Den som utför grävningen är ersättningsskyldig för de skador som uppstår om olyckan är framme.
• Vid "pågrävning" ring felanmälan 020-40 48 00 (företag) eller 020-82 58 58 (privat).
• Akut kabelutsättningen, vid samhällsfara, beställs på samma nummer.
• Kontakta oss inför större grävprojekt i kommunen på ledningsanvisning@vattenfall.com

Vattenfall Eldistribution AB

Kontaktperson: Bibbi Öberg