Slamtömning - tunga brunnslock

Ser ditt lock på slambrunnen ut som på bilden? I så fall så kommer det att debiteras extra för lyft av tungt brunnslock när slambilen kommer.

Detta är ett led i att underlätta för slambils chaufförers arbetsmiljö.
Ett brunnslock får inte väga över 25 kilo men bör inte väga över 15 kilo.
Avgiften som tillkommer är 900 kronor.

Kontaktperson: Örjan Svensson