Nya dataskyddsförordningen från EU

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR, 2016/679) började gälla den 25 maj 2018. Syftet med reglerna i förordningen är att skydda fysiska personers integritet vid behandling av deras personuppgifter. En personuppgift är ”information som direkt eller indirekt kan hänföras till en identifierbar fysisk person som är i livet”.

I den nya dataskyddsförordningen förtydligas och utökas personuppgiftsansvariga organisationers ansvar och skyldigheter samt så förstärks de registrerades rättigheter. Bjurholms kommun arbetar för att uppfylla de krav som den nya förordningen ställer.

Här kan du få mer information.

 

Kontaktperson: Bibbi Öberg