Integrationsriktlinjer

Arbete har påbörjats i kommunen, och ska vara avslutat sista april. Då vill vi möta er medborgare, för att föra en dialog om hur ni ser på integrationsfrågan.

Ett bildspel på 20 minuter samt en kort film är vad vi vill ge som inspiration inom ämnet.


Alla är välkomna att boka in oss t.ex. föreningar, företag, styrelser m.fl.

Vad är riktlinjer? Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga.

Kontaktperson: Monica Jonsson