Ferieuppdrag 2019

Sommaren närmar sig. Nu är det dags att skicka in ansökan om ferieuppdrag. Din ansökan måste vara inlämnad senast den 3 maj.

Kommunen erbjuder ungdomar att ansöka om ferieuppdrag. Genom ferieuppdraget erbjuds ungdomar praktisk erfarenhet inom olika yrkesområden till en viss ersättning. Tillgängliga uppdrag kommer för sommaren 2019 att finnas inom några av kommunens verksamheter som exempelvis förskoleverksamhet eller parkskötsel. Uppdragsplatser erbjuds även genom samverkan med lokala föreningar och företag. Fördelning av aktuella platser görs av kommunen.

Ansöka om en ferieuppdragsplats kan ungdomar göra som:
•  är skriven i Bjurholms kommun
•  fyller minst 15 år under kalenderåret
•  har en pågående men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning
•  befinner sig i åldersspannet motsvarande en pågående men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning

Notera att ansökan måste vara inkommen till kommunen senast den 3 maj 2019 för att ungdom ska ha möjlighet att tilldelas en plats.

Ansökan skickas till:  
Bjurholms kommun
Kommunkansliet
916 81  BJURHOLM

I slutet av maj/början av juni kommer besked att skickas ut till alla som sökt ett ferieuppdrag. För alla erbjudanden om ferieuppdrag gäller att du ska tacka ja eller nej inom fastställd tid vilken tydligt framkommer i beskedet.

Information om ferieuppdrag 2019, öppnas som pdf i ny flik

Ansökan om ferieuppdrag 2019, öppnas som pdf i ny flik

Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag , öppnas som pdf i ny flik


För arbetsgivare
Enskilda arbetsgivare och föreningar kan anmäla intresse angående ferieuppdragsplatser. En intresseanmälan ska då skickas till kommunen senast den 3 maj 2019. Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att en rättvis fördelning av ferieuppdragsplatserna ska kunna ske.

Ungdomarna som erbjuds uppdrag får utföra vissa uppgifter under 6 timmar per dag under två veckor (max 10 dagar). Ersättning och fördelning av platser/uppdrag sker utifrån fastställda riktlinjer ”Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar”.

Information om ferieuppdrag till enskilda arbetsgivare, öppnas som pdf i ny flik

Intresseanmälan om ferieuppdragsplats, företag och föreningar, öppnas som pdf i ny flik

Intresseanmälan om ferieuppdragsplats för namngiven ungdom, företag och föreningar, öppnas som pdf i ny flik

Kontaktperson:
Jenny Lundberg, löneadministratör, tfn 0932-140 10, jenny.lundberg@bjurholm.se

Kontaktperson: Jenny Lundberg