Digital anslagstavla

Enligt den nya kommunallagen ska alla kommuner i Sverige anslå sina justerade protokoll digitalt på den kommunala webbsidan från och med 1 januari 2018. Detta gör att den analoga anslagstavlan i kommunhuset försvinner.

Den digitala anslagstavlan kommer att aktiveras vartefter 2018 års sammanträden börjat.
Senast andra dagen efter det att ett protokoll har justerats ska det anslås på anslagstavlan.

Allmänheten kommer att ha möjlighet att ta del av den digitala anslagstavlan i kommunhusets entré inom kort.

Du når anslagstavlan från startsidan bjurholm.se, eller direkt på bjurholm.se/anslagstavla

 

Enligt kommunallagen 8 kap. 9 § ska alla kommuner ha en digital anslagstavla 2018.

Kontaktperson: Bibbi Öberg