Kommunfullmäktige

Information
Datum: 2017-12-11
Tid: 13.00
Plats: Folkets Hus

Fullmäktige har sammanträde i Folkets Hus. Sammanträdet är öppet för allmänheten.