Kommunfullmäktige

Information
Datum: 2017-10-09
Tid: 13.00-
Plats: Folkets Hus

Kommunfullmäktige har sammanträde i Folkets Hus. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.