Kontroll av badvatten i Bjurholms kommun

Under sommaren tas prover på badplatsernas vattenkvalitet i Lillarmsjö, Angsjöns camping och Bredträsk.

Senaste resultatet hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbsida, Badplatsen (öppnas i ny flik). Badplatsen är en nationell webbsida över provresultat för badplatser i Sverige.

På sidan finns information om: 

  • badvattenkvalitet – badets klassning samt senaste provtagningsresultaten. Bedömningen görs utifrån halten av tarmbakterier i vattnet
  • uppgifter om algblomning och andra aktuella upplysningar
  • badplatsens läge och om det är ett EU-bad
  • ansvarig kommun, om du har frågor, till exempel om det finns risk för miljögifter i vattnet vid eller nära din badplats.

Mer information finns även på kommunens webbplats under Miljö/ Hälsoskydd. (Sidan öppnas i ett nytt fönster)

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund