Bron vid Lagnäset avstängd!

På grund av säkerhetsskäl är bron vid Lagnäset över Öre älv avstängd till dess att den ersatts med en ny bro.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att bron vid Lagnäset över Öre älv är i sådant skick att den måste stängas. Bron kommer att ersättas med en ny! Skyltar är uppsatta samt så stängs möjligheten att gå ut över bron från norra sidan.

Naturligtvis är det tråkigt att bron måste stänga, men besökares säkerhet måste komma först. Länsstyrelsens förhoppning är Lagnäsets naturreservat ska bli en tillgång för Bjurholm när de kommande år rustat upp anläggningarna och utökat informationen. Det ligger som ”klass 1”, högsta klass för friluftsliv, i deras plan för tillgänglighet i naturreservaten.

Kontaktperson: Caroline Helmersson