Företagarfrukost

Information
Datum: 2017-05-30
Tid: kl. 07.30 - 09.00
Plats: Agnäs stugby, servicehuset

Info- och dialogmöte med några av kommunens tjänstemän och politiker

 • Aktuell information från kommunen
 • Bjurholm har länge toppat i Västerbotten vad gäller företagsklimat- hur ser svaren från företagen ut i år?
  Nya enkätundersökningen, som ligger som grund för rankingen i höst,  är nu klar.
  Den presenteras av Karina Folkesson, regionchef Svenskt Näringsliv

  Varmt välkomna!
   
   
Logga Region VästerbottenSvenskt Näringslivs logga