Frukostmöte för företagare och intresserade

Information
Datum: 2017-10-24
Tid: kl. 07.30 - 09.00
Plats: Kommunhuset, Sessionssalen

Info- och dialogmöte med några av kommunens tjänstemän och politiker

  • Aktuell information från kommunen
  • Dagens gäst: Nina Säfsten och Mattias Wahlberg, kommunikatörer i Västerbottens Handelskammarens projekt Arbetsmarknadskunskap i skolan i Umeåregionen
    Projektets mål är att säkra kompetensförsörjningen i Umeåregionen och förbättra matchningen på arbetsmarknaden samt att minska andelen könsstereotypa studieval bland ungdomar.

    Läs mer om projektet på Västerbottens handelskammarens hemsida: Arbetsmarknadskunskap i skolan

    Varmt välkomna!
 

Logga Region Västerbotten