Företagarfrukost

Information
Datum: 2017-04-25
Tid: kl. 07.30 - 09.00
Plats: kommunhuset, sessionssalen

Info- och dialogmöte med några av kommunens tjänstemän och politiker

  • Aktuell information från kommunen
  • Dagens företagspresentationer: Backfors Gård och Nybergs Bygg & Service

Varmt välkomna!

 

Logga Region Västerbotten