Bjurholms kommun söker fastighetsingenjör

Bjurholm är en liten kommun med drygt 2 400 invånare, med bra lokal service och pendlingsavstånd till Umeå och till Botniabanan. Den kommunala administrationen präglas av närhet mellan medborgare, politiker och tjänstemän. Samverkan sker med kommunerna i Umeåregionen. Kommunen har ett gott näringslivsklimat för såväl små företag som högteknologisk industri.

Kommunen har ett flertal tekniska anläggningar och fastigheter som gemensamt ombesörjs av vår tekniska avdelning. Den ligger organisatoriskt direkt under kommunchefen och utgörs av en fastighetsingenjör, gatuingenjör, kundassistent och sju kommunalarbetare. Då vi nu utökar vår tekniska avdelning söker vi ytterligare en fastighetsingenjör med inriktning mot våra bostadsfastigheter samt energieffektivisering av kommunens samtliga fastigheter.

Mer information och ansökan görs via platsbanken.