Topplacering för Bjurholm

Bjurholms kommun placerar sig på första plats i både länet och landet när det gäller behöriga och legitimerade lärare i grundskolan.

Skolverkets statistik visar att andelen behöriga och legitimerade lärare i grundskolan sjunker. Men Bjurholms kommun är den kommun som både i länet och landet har högst andel behöriga lärare.

Gunilla Falk, rektor på Castorskolan, tror att förklaringen är en stabil lärarkår mycket tack vare att kommunen värnat deras arbetsmiljö.
-Det finns vilja i kommunen att satsa på lärarna. Kommunen har bland annat satsat på teknik för lärare. De är utrustade med både dator och iPads.

-Det är verkligen ett kvitto på att vi har en utbildad lärarkår som har trivts och som valt att stanna inom skolan i Bjurholm och vi har därför goda förutsättningar att ha en undervisning med god kvalitet. Nu ska vi bara se till att fortsätta ha en så hög andel behöriga lärare även i framtiden trots kommande utmaningar vad gäller lärarbrist i landet, säger skolchefen Henrik Bolin om kommunens topplacering.

 

Kontaktperson: Henrik Bolin