Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning - påminnelse!

Varje år presenterar Svenskt näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Bjurholms kommun har under ett flertal år haft Norrlands bästa företagsklimat.

Syftet med rankingen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige. En kommuns rankingplacering beror på företagens svar från enkätundersökningen och statistik från SCB och UB AB. Vissa delar av rankingen handlar om kommunens arbete för företagsklimatet, andra frågor och statistikfaktorer är svårare för kommunala politiker och tjänstemän att påverka. Rankingen är alltså en lista över var i Sverige det, utifrån ett antal faktorer, är bäst att starta och driva företag. Det är inte en ranking över vilka kommuner som gör mest för sitt företagsklimat.

Tillväxt- och utvecklingskontoret och kommunledningen hoppas verkligen att ni som fått enkäten angående företagsklimatundersökningen svarar. Bjurholms kommun använder undersökningen som ett verktyg för att se vad vi behöver bli bättre på och vad som fungerar bra men kan bli ännu bättre. Att ha ett bra företagsklimat bygger på samarbete mellan kommun och näringsliv och det är viktigt för oss att veta vad ni vill och tycker.

Se mer information om företagsklimatundersökningen på Svenskt näringslivs hemsida: www.foretagsklimat.se

Kontaktperson: Maria Bahlenberg