Byautvecklingsråd

Information
Datum: 2017-02-21
Tid: kl. 19.00
Plats: kommunhuset, sammanträdesrummet Ravinen

En mötesplats för kommunens ledande politiker samt tjänstemän och byaföreningar med flera. Kommunen delger information från olika verksamheter och föreningsrepresentanter har möjlighet att ställa frågor samt berätta om sina egna verksamheter.

Dagordning

 • Mötet öppnas
 • Upprop
 • Aktuellt läge, bredbandsutbyggnad, Glenn Holmgren
 • Hela Sverige Ska Leva Västerbotten, Gun Rehnman, v ordf
 • Bjurholms IF, sommardagarna, Stefan Enardsson ordf
 • Bygdeavgiftsmedel
 • Aktuellt i kommunen
 • Ferieuppdrag
 • Redovisning från respektive förening om vad som är på gång
 • Övriga frågor
 • Nästa möte, plats och tid
 • Mötet avslutas

Välkomna!

Är du intresserad att delta, anmäl dig senast den 17 februari till Claudia Wieczorek på telefon: 0932-141 41 eller via mail: claudia.wieczorek@bjurholm.se