För en del barn är livet ingen lek. Bli familjehem.

Kan du och din familj ta hand om ett ”extra” barn eller en ungdom en tid? Eller känner du någon, en granne, vän eller släkting, som kan vara intresserad av att erbjuda ett familjehem?

Just nu finns det många barn och unga i Umeåregionen som snabbt behöver komma till familjehem. Några har föräldrar som inte kan ta hand om dem på ett bra sätt. Andra har kommit till Sverige utan föräldrar och åter andra har en livsstil som måste brytas. De behöver helt enkelt trygghet och en fast hand. Det är här du och din familj kommer in. Familjehem är helt vanliga familjer som öppnar sitt hem för att hjälpa ett barn. Tillsammans lever ni vardagsliv i en atmosfär av värme, trygghet och fasta rutiner.

www.umea.se/familjehem kan du läsa mer om vad det innebär att erbjuda ett familjehem.
Vill du veta mera? Ring Familjehemscentrum på telefon 090-16 10 02 eller mejla familjehemscentrum@umea.se.

Alla barn och unga behöver trygghet och en fast hand. Hjälp oss att hjälpa.