Möjlighet att få stöd vid framtagande av byaplan

I samarbete med en förening i en annan kommun inom Umeåregionen kan en byaplan utformas och stöd för detta arbete sökas från URnära ideell förening.

Projektet Samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen (SKUR) är i startgroparna. Tillsammans ska det i projektet verkas för kompetensutveckling i Umeåregionen. I syfte att nå kompetensutveckling är det möjligt att utforma byaplaner, det ska dock ske i samråd/samarbete med en annan by i Umeåregionen.

URnära kommer att ”köpa” byaplanerna av byarna för max 3 000 kr/plan. Byaplanerna ska efter upprättande  sammanställas både regionalt, men även lokalt för att kunna arbetas i kommunernas översiktsplaner. Sedan den 11 april finns ansökningsblanketter och fördjupad information tillgängligt på URnäras webbplats.Ovanstående är möjligt efter beslut fattat av UR-näras LAG-grupp.

Mer information finns på URnäras webbplats.

Föreningens ändamål (URnära) är att bedriva landsbygdsutveckling och att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål. Föreningen verkar i Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå-landsbygd, Vindeln, Vännäs).

Kontaktperson: Maria Bahlenberg