Sök bygglov till sommarens projekt

Om du ska bygga i sommar är det viktigt att du tänker på att söka bygglov

Om du ska bygga i sommar är det viktigt att du tänker på att söka bygglov. Var nog med att kontrollera vad som gäller för ditt projekt. 
Du kan komma att behöva söka:

• Bygglov eller göra en anmälan
• Strandskyddsdispens- om du vill bygga närmare än 100 meter från vattnet
• Anmäla installation av eldstad, även vid installation av bastu

Skicka in din ansökan eller anmälan så snart som möjligt så riskerar du inte att ditt bygge försenas.

Kontaktperson: Mattias Olsson, byggnadsinspektör, 0932 -140 03,
mattias.olsson@bjurholm.se

 Mer information hittar du på Boverkets hemsida: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kampanjer/ska-du-bygga-hemma/

 

Kontaktperson: Agnetha Fahlgren