Rätt sorterat betyder så mycket - för personalen - för dig som kund - för miljön

För att värna vår miljö och underlätta kontroll av felsorterat avfall i containern för brännbart, inför vi krav på genomskinliga sopsäckar vid återvinningscentralerna.

*Detta kommer att gälla från och med:
1 mars i Bjurholm, Robertsfors och Vännäs kommun
1 april i Nordmalings och Vindelns kommun

Bättre luft på ÅVC

Personalen behöver inte öppna säckar vid misstanke om felsortering och därmed släppa ut onödiga dammpartiklar.

Minskad felsortering

Andelen felsorterat avfall minskar när personalen har en chans att se vad som döljer sig i säckarna.

Säkrare arbetsmiljö

Personalen undviker stick- och skärsår när de inte behöver stoppa ned händer i säckar.
Bild sidfot logos

Kontaktperson: Örjan Svensson