Information om hur du kan hjälpa människor på flykt

Med anledning av att det just nu kommer många flyktingar till Sverige och Bjurholm så är det många som undrar hur de kan hjälpa till.

Är du en av dem som vill bidra med något men inte riktigt vet hur och med vad så är du välkommen att kontakta någon av oss för information och vägledning.

Din tid och ditt engagemang behövs!

I våra kommunala uppdrag samverkar vi med föreningslivet för en bättre integration för nyanlända., Språkvän i Bjurholm är ett av de fokus områden vi jobbar med för tillfället.

Det finns alltid ett stort behov av bostäder så här kan du som privat hyresvärd göra en stor insats.

Språkvän

Familjehem för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn

Kontaktfamilj eller kontaktperson

Amigo

Monica Jonsson, flyktingsamordnare, 0932-141 52, Monica.jonsson@bjurholm.se

Annika Lumme, flyktingassistent, 070-216 85 90, annika.lumme@bjurholm.se

Malin Falk, socialsekreterare, 0932-141 47, malin.falk@bjurholm.se

 

 

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder