Möten i kommunen

  • Byautvecklingsråd
    Datum: 2017-02-21
    Tid: kl. 19.00
    Plats: kommunhuset, sammanträdesrummet Ravinen

    En mötesplats för kommunens ledande politiker samt tjänstemän och byaföreningar med flera. Kommunen delger information från olika verksamheter och föreningsrepresentanter har möjlighet att ställa frågor samt berätta om sina egna verksamheter.