Skoterkörning - Bjurholm

För att undvika skador på mark, skog, grödor och annan vegetation samt för att skydda djurlivet har trafik i terräng reglerats i lag.

Reglerna för terrängmotorfordon samt körning i terräng återfinns i trafikförordningen respektive terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.

Snöskoterkörning ingår inte i allemansrätten och det är därför inte självklart att du får köra på annans mark. Det är tillåtet att köra på väl snötäckt mark utan att störa, förstöra eller på annat sätt bryta mot lagen. Är du osäker på var du får köra så är det bäst att hålla sig till skoterlederna.

Kort sagt är det inte tillåtet att:

  • Passera annans mark om det uppstår skada.
  • Köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark.
  • Köra på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom om du måste korsa vägen eller att terrängen är oframkomlig. Att köra på gång och cykelbana är inte tillåtet annat än om den måste korsas. Måste du köra på väg är högst tillåtna hastighet 20km/h och eventuella passagerare måste gå över vägen

Det är alltså okej att framföra en snöskoter exempelvis genom grönalundsområdet enligt den skoterled som Västanfjällets skoterklubb har ordnat under förutsättningarna att det är ett tillräcklig snödjup så det inte skadar marken samt att det sker utan att det är störande för omgivningen.

Viktigt: tänk på att lagar och lokala trafikföreskrifter är upp till dig som förare att ha koll på!

Naturvårdsverket          Länsstyrelsen

Kartbild skoterleder Bjurholm