Pressmeddelande - Mörkerflygning vid norrbottens flygflottilj

För att piloter och tekniker även ska få öva på att verka under dygnets mörka timmar genomförs mörkerflygning med Jas 39 Gripen från Luleå-Kallax flygplats under torsdagar veckorna 5, 6, 7, 8, 9 och 11.

Aktuella dagar

  • Vecka 5: Torsdag 4 februari t.o.m 22:00
  • Vecka 6: Torsdag 11 februari t.o.m 22:00
  • Vecka 7: Torsdag 18 februari t.o.m 22:00
  • Vecka 8: Torsdag 25 februari t.o.m 22:00
  • Vecka 9: Torsdag 5 mars t.o.m 22:00
  • Vecka 11: Torsdag 18 mars t.o.m 22:00

Eventuella frågor eller anmärkningar hänvisas till
F 21 växel 0920-23 40 00

Mörkerflygning F 21 Joakim Vidgren