Ideell och internationell förening i Bjurholm

Föreningslivet är viktigt i Sverige, i synnerhet i Västerbotten och Bjurholm. I själva verket är det förmodligen ganska svårt att hitta en infödd Bjurholmare som inte är med i någon eller några föreningar.

En stor del av det vi gör utanför arbetslivet är oftast kopplat till föreningsverksamhet på ett eller annat sätt. De må vara idrott, religion, politik, byagemenskap, jakt, fiske, välgörenhet eller kultur i olika skepnader.

De som är aktiva i föreningar har upptäckt att inslaget av nyanlända och nyinflyttade i föreningarna är lågt eller till och med obefintligt, trots att det i Bjurholms kommun nu finns ett 30-tal olika nationaliteter representerade här.
 
Med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen ska Arbetsmarknads och integrationsavdelningen (AMI) nu försöka starta en internationell förening (ej politisk eller religiös) här i Bjurholm.

Tanken är att den föreningen ska bli inkörsporten till föreningslivet för de nyanlända som inte har med sig föreningstraditionen från sina respektive hemländer. Den ska också lära ut hur föreningsdemokratin fungerar och inspirera till föreningsaktivitet. Den nya föreningen ska arbeta med och ta tillvara de specifika intressen som nyanlända har när de bosätter sig här. Vi hoppas också att föreningen blir en språngbräda till att aktivera sig i andra föreningar i kommunen.

Har du frågor, idéer, eller synpunkter är du välkommen att kontakta Kurt-Ivan Sandberg på tisdagar, 073-057 36 03 eller Monica Jonsson, 0932-141 52.

Du som själv är nyanländ kan enkelt anmäla ditt intresse att vara med genom att lämna den ifyllda anmälningsblanketten i kommunens brevlåda vid ingång till kommunhuset, senast den 30 november.

Anmälningsblankett