Resultat - Brukarundersökning

Under hösten genomförde KOLADA en brukarundersökning via enkäter inom hemtjänsten och särskilda boenden.

Åter igen ligger nöjdheten när det gäller helhetssynen på topp inom hemtjänsten i Bjurholm, 100 % nöjdhet!! Det lyser GRÖNT!!!

Inom hemtjänsten har brukarna dessutom svarat på hur de upplever att personalen utför sitt arbete och där är det 97 % nöjdhet. Det lyser också GRÖNT!!!

När det gäller särskilt boende (SÄBO) så är det ändå ganska bra, 83 % nöjdhet när det gäller helhetssynen!! Det lyser GULT!!


Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder