Användning av skateramp och skolans utemiljö

Det är roligt att så många vill använda skolans utemiljö och skateparken på kvällar och helger. När skola och fritidshem är öppet är skolan inte en allmän plats och därför måste användandet av skolgården inklusive skaterampen begränsas till skolans verksamheter under dagtid på vardagar.

Efter kl.17.00 på vardagar, alla helger och röda dagar är skolans område öppet för alla som vill nyttja lekutrustningen eller skaterampen.

Välkomna då!

Skolledningen