Trafikverket stänger väg 550 mellan Marahällan och Gräsmyrsvägen pga reparation från 16 mars

Från måndag 16/3, 2020 och fyra veckor framåt kommer Trafikverket att stänga av vägen mellan Marahällan, Vännäs till Gräsmyrsvägen vid Hjåggsjö.

Vägen stängs av för att möjliggöra lagning och bevarande av en stentrumma och stenmur med kulturvärde.
Arbetet måste utföras före vårfloden.

Vägavstängningen kan komma att påverka trafikanter från tre kommuner och Trafikverket hoppas på förståelse för de störningar som kan uppstå. Tänk på att restiden kan bli längre och respektera dina medtrafikanter.