Besöksrestriktioner på våra äldreboenden

Med anledning av Coronaviruset införs besöksrestriktion på våra särskilda boenden för äldre.

Vid nödvändigt besök kontakta ansvarig enhetschef i förväg.

• Enhetschef, Johannesgården: 0932-140 33
• Enhetschef, Älvgården: 0932-141 06
• Enhetschef, Bjuregården: 0932-140 33
• Enhetschef, Hemtjänsten: 0932-141 06

Här finns information och länkar angående Coronaviruset.