Information gällande coronavirus (Covid-19)

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.
Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

För medarbetare      

Åtgärder på grund av coronavirus 

Företagare/näringsliv

 

Skärpta råd i Västerbotten

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Alla har ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19

  • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
  • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
  • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
  • Stanna hemma vid symtom och tvätta händerna oftaArbeta hemifrån så ofta som möjligt.
  • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • Fira julens högtider under smittsäkra former.
  • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt.

Rekommendationer under kommande helger och högtider på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Här kan du läsa hela den formella versionen av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Från och med tisdag den 24 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare.
Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta.

Länsstyrelsen har fattat beslutet efter samråd och dialog med smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

Frågor och svar om publiktaket.

Fortsätt även att följa de allmänna råden:
• Tvätta händerna. Ofta.
• Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
• Stanna hemma när du är sjuk.
• Testa dig om du har symtom.
• Åk kollektivt bara om du måste - gör plats för dem som inte har något annat alternativ.
• Undvik att besöka personer som bor i särskilda boenden för äldre.
• Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom
  och oavsett ålder.


Egenprovtagning för allmänheten

Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånarna i Västerbotten. Testa dig, även om du bara har milda symptom., egen provtagning 1177

Folkhälsomyndigheten

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. 
Riskgrupper beskrivs på Krisinformation.se

Var källkritisk
Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information. Att tänka på när du bedömer information, MSB webbplats.
 
Allmänna råd till alla
Håll avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas på till exempel idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera. Avstå från att delta i större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Information in other languages

Information på andra språk

Håll dig informerad

Kommunen har skapat en sida www.bjurholm.se/corona  med länkar till informationsmaterial och aktuella rekommendationer.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, va källkritisk och dela endast bekräftad information från trovärdiga källor.

Länkar för aktuell information