Information gällande coronavirus (Covid-19)

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.
Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

För medarbetare      

Kommunens åtgärder

Företagare/näringsliv

 

Skärpta råd i Västerbotten

I samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare.

Det här gäller dig som bor eller vistas i Västerbotten:

Undvik att umgås med andra
Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.

Res inte
Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Besök inte allmänna platser
Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas, så som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan göra nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek, men tänk på att hålla avstånd.

Gå inte på evenemang och aktiviteter
Delta inte i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:
Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Vi måste göra allt vi kan för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda de äldre och personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

Från och med tisdag den 24 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare.
Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta.

Länsstyrelsen har fattat beslutet efter samråd och dialog med smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

Frågor och svar om publiktaket.

Fortsätt även att följa de allmänna råden:
• Tvätta händerna. Ofta.
• Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
• Stanna hemma när du är sjuk.
• Testa dig om du har symtom.
• Åk kollektivt bara om du måste - gör plats för dem som inte har något annat alternativ.
• Undvik att besöka personer som bor i särskilda boenden för äldre.
• Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom
  och oavsett ålder.


Egenprovtagning för allmänheten

Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånarna i Västerbotten. Testa dig, även om du bara har milda symptom., egen provtagning 1177

Folkhälsomyndigheten

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. 
Riskgrupper beskrivs på Krisinformation.se

Var källkritisk
Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information. Att tänka på när du bedömer information, MSB webbplats.
 
Allmänna råd till alla
Håll avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas på till exempel idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera. Avstå från att delta i större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Information in other languages

Information på andra språk

Håll dig informerad

Kommunen har skapat en sida www.bjurholm.se/corona  med länkar till informationsmaterial och aktuella rekommendationer.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, va källkritisk och dela endast bekräftad information från trovärdiga källor.

Länkar för aktuell information