Information gällande coronavirus (Covid-19)

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.
Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

För medarbetare      

Kommunens åtgärder

Företagare/näringsliv


Egenprovtagning för allmänheten

Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånarna i Västerbotten. Testa dig, även om du bara har milda symptom., egen provtagning 1177

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra människor, inomhus och utomhus. Det gäller på bussen, tåget och andra allmänna färdmedel. Undvik att resa i rusningstrafik. Håll avstånd även på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Res kollektivt bara om du måste - gör plats för de som måste fram.
 • Undvik att besöka äldre släktingar.
 • Besök inte äldreboenden och sjukhus – det är besöksförbud.

Om du är över 70 år

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator.
 • Promenera gärna utomhus.
 • Be om hjälp med att handla mat och uträtta ärenden.
 • Om någon behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplats.
 • Råd till dig som är 70 år och äldre, ny flik pdf 1 508 kB

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. 
Riskgrupper beskrivs på Krisinformation.se

Var källkritisk
Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information. Att tänka på när du bedömer information, MSB webbplats.
 
Allmänna råd till alla
Håll avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas på till exempel idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera. Avstå från att delta i större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Information in other languages

Information på andra språk

Håll dig informerad

Kommunen har skapat en sida www.bjurholm.se/corona  med länkar till informationsmaterial och aktuella rekommendationer.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, va källkritisk och dela endast bekräftad information från trovärdiga källor.

Länkar för aktuell information