Lämna synpunkter till kommunen

Nu finns en e-tjänst för att lämna synpunkter till kommunen.

Vi inom Bjurholms kommun vill erbjuda service av god kvalitet. Ibland blir något fel och då är det viktigt att vi får veta det. Synpunkter är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Vi ser klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete.

E-tjänst/lämna synpunkter till kommunen

Kontaktperson: Jimmy Johansson