Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

I Bjurholms kommun genomförde Socialstyrelsen en enkätundersökning inom äldreomsorgen under 2019 med följande toppresultat:

Hemtjänsten

  • 96 % av brukarna som har hemtjänst är nöjd med hemtjänsten.
  • 100 % av brukarna får ett bra bemötande av hemtjänsten.
  • 91 % av brukarna är trygg med hemtjänsten.
  • 96 % av brukarna känner förtroende för personalen i hemtjänsten.

Särskilda boenden

  • 93 % av de boende på kommunens särskilda boenden är nöjd med sitt äldreboende.
  • 97 % av de som bor på kommunens särskilda boenden får bra bemötande från personalen.
  • 89 % av de som bor på kommunens särskilda boenden känner sig trygg på äldreboendet.
  • 96% av de som bor på kommunens särskilda boenden känner förtroende för personalen.

Källa: Socialstyrelsen, vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder