Wärdshuset

Kommunen fortsätter arbetet med att hitta en entreprenör till Wärdshuset.
Vi har nu skickat ut underlag till de som redan anmält sitt intresse.

I samband med detta vill vi öppna upp för en sista chans att anmäla sitt intresse att driva Wärdshuset.

Är du intresserad, men inte tidigare anmält detta till kommunen, kontakta, Jenny Stensson, jenny.stensson@bjurholm.se

Underlagen ska vara inlämnade senast den 8 december.