Verksamhetstelefon

Socialtjänsten inför en gemensam verksamhetstelefon: 0932-140 86. Tidigare direktnummer till handläggare fungerar inte längre.

Där kan du nå handläggare inom följande verksamhetsområden:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Försörjningsstöd
  • Familjerätt
  • Bistånd äldre
  • LSS

Tel: 0932-140 86 gäller följande dagar och tider:

  • Måndag, onsdag, torsdag, fredag kl.08.00-09.30
  • Tisdag kl.13.00-15.00

 

  

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder