Enkät om hur den nya mötesplatsen/parken kan utformas

Tillväxt- och utvecklingskontoret vill veta vad du tycker, här finns en länk till en enkät om hur den nya mötesplatsen kan utformas.

Bjurholms kommun vill skapa en mötesplats/park på tomten mitt emot Ica. Tillväxtverket har beviljat medel i form av Statsbidrag för att arbeta fram en ritning över området. Alla beslut är inte tagna för genomförandet men tillväxt- och utvecklingskontoret vill veta vad du som medborgare tycker och få in förslag så att de kan arbeta fram en ritning över mötesplatsen/parken.

Syftet med mötesplatsen/parken är att skapa ett litet torg där företag, medborgare och föreningar kan ställa ut och sälja sina produkter. Det ska även vara en plats där man kan samlas, gammal som ung, för att leka, vila eller bara umgås med andra.

Här kommer en enkät där du kan tycka till. Det finns textrutor där du fritt kan skriva ner dina tankar. Om du inte vill fylla i textrutorna, kan du hoppa över dem och bara fylla i de färdiga frågorna.

Klicka här för att komma till enkäten.

Sista svarsdag är den 11 november.

Tack för din medverkan!
Jenny & Claudia, Tillväxt- och utvecklingskontoret

Kontaktperson: Jenny Stensson