Gratis grus för sandning

Bjurholms kommun erbjuder gratis sandningsgrus till privatpersoner. Gruset finns att hämta utanför Bilevi´s i en container. Återslut presenningen när du är klar.