Gratis sand

Bjurholms kommun erbjuder gratis sand till privatpersoner. Sanden finns att hämta utanför Bilevi´s i en container. Återslut presenningen när du är klar.