Förlängd ansökningstid - Sommarlovsaktiviteter

Bjurholms kommun har i likhet med många andra kommuner i Sverige erhållit bidrag till sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år.

Socialstyrelsen fördelar bidraget och vill på detta sätt få fler kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under skolans sommarlov.

Bjurholms kommun har bestämt att en del av bidraget ska gå till föreningar, studieförbund eller kyrkliga samfund och sänder därför en förfrågan till er om ni har några planer på aktiviteter för barn under sommarlovet.

Tänker ni arrangera något för barn kan ni alltså söka ett bidrag från kommunen på en maxsumma av 3 000 kr.
Beskriv er idé, kostnad och uppge kontaktperson.

För att få dessa pengar ska följande villkor uppfyllas:
• Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande
• Pengarna ska användas för att möjliggöra för barn i åldersgruppen 6–15 år att delta i kostnadsfria lovaktiviteter
• Aktiviteterna ska stimulera alla barns deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

Efter arrangemangen ska redovisning av stödet ske via särskild redovisningsblankett.

Redovisningen ska besvara följande frågor:
• Vilka aktiviteter som genomförts och om resultatet blivit enligt planen.
• Antal barn, könsfördelning och antalet barn från andra länder.

Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras som arrangemang med lovstöd från Bjurholms kommun.

Ansökan för sommarlovet ska vara inskickat till kommunen innan 31 juli 2019.

Skicka ansökan till
Bjurholms bibliotek
Skolgatan 15
916 31 Bjurholm

Kontaktperson: Karin Gulliksson