Silo till salu - Anbud

I samband med en ombyggnad säljer kommunen via anbud en silo som använts för förvaring av flockningsmedel, typ granulat.

Silon är inbyggd med ytterhölje av plåt. Den står i direkt anslutning till vårt reningsverk och har
basmått ovanför konan ca 2x2 m och har en ungefärlig höjd 10,5 m plus konan på ca 1,5 m.

Köparen åtar sig att riva plåtinklädnaden och frakta bort rivningsmaterial och silon, avstädat och klart, senast den 30 juni 2019.

Skriftligt anbud ska vara kommunen tillhanda senast 2019-06-23,
Använd anbudsblankett, ny flik, pdf  64 kB

För mer information och visning kontakta Magnus Sjöström, mobil 070-241 99 36
eller Elisabet Lycksell, mobil 070-331 41 53.


 

Kontaktperson: Elisabet Lycksell