Kyrkogatan sträckan mellan hembygdsgården & Åkervägen avstängd

Bjurholms kommun kommer att åtgärda den dåliga standarden på Kyrkogatan, sträckan mellan hembygdsgården och Åkervägen samt avstickaren ut mot väg 92. I samband med detta anläggs ny huvudvattenledning. Arbetet börjar måndag den tredje juni (3/6). Detta arbete beräknas pågå i cirka tre veckor och under denna tid kommer delen Kyrkogatan-Åkervägen att vara avstängd för genomfartstrafik.

Endast boende på sträckan samt utryckningsfordon är undantagna.

Kontaktperson: Jimmy Johansson