Resultat - Anhörigenkät

En webbaserad anhörigenkät genomfördes inom äldreomsorgen hösten 2018.

Syftet med enkäten är att bidra till förbättring av anhörigstödet i Bjurholms kommun. Enkäten riktade sig till anhöriga med
närstående som har insatser från kommunens äldreomsorg.

Resultat - Anhörigenkät, ny flik pdf 483 kB

Kontaktperson: Annica Westman