Insamling av matavfall

Under 2018 beslutade kommunfullmäktige det till följd av ett regeringsbeslut att Bjurholm kommun ska införa obligatorisk utsortering av matavfall, med start 1 mars 2020. Detta gör vi tillsammans med de övriga kranskommunerna till Umeå.

När ska vi börja sortera?

Insamlingen av matavfall beräknas att påbörjas 1 mars 2020 för permanentboende och verksamheter. Innan dess kommer vi ställa ut nya matavfallskärl med startpaket innehållande: behållare att ställa under diskbänken för matavfallspåsarna, matavfallspåsar och en slaskskrapa.

Vad kommer det här kosta?

Vi arbetar just nu med avfallstaxan för 2020, när den är klar och antagen kan vi svara på eventuella förändringar av avgifter.

Vad händer nu?

I dagsläget behöver du inte göra någonting, vi vill bara informera om att det är på gång en förändring och kommer att informera längre fram på olika sätt. Du kan börja fundera på om du vill hemkompostera eller ha en brun tunna för matavfallet.

Matavfall

Kontaktperson: Emil Österholm