Är du en leverantör till den offentliga sektorn

Alla leverantörer till Bjurholms kommun måste skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden om inte annan standard har avtalats. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

Kontaktperson: Maria Egelby