Bjurholm inför elektronisk signering av läkemedel

Under mars månad kommer Bjurholms kommun att införa elektronisk signering av läkemedel.

All omvårdnadspersonal, både på våra boenden och inom hemtjänst, kommer att ha en tjänstemobil då de jobbar som de bland annat signerar läkemedel i.

Därav kommer ni att se omvårdnadspersonal använda mobiltelefoner inne hos brukare och vid läkemedelsskåpen.