Ursäkta röran - Vi bygger om kommunhusets entré till reception

Tisdag den 18 december påbörjas en ombyggnation. Under denna period kommer kommunhusets entré vara öppen som vanligt, men vara stökigare och ha nedsatt framkomlighet.

Under tiden arbetet pågår för att skapa en mer välkomnande och ändamålsenlig reception hoppas vi på ditt överseende.

Ombyggnationen kommer att ske i etapper och merparten beräknas vara klar under februari. Avslutande installationer utförs i mars.

 

 

 

 

Kontaktperson: Jimmy Johansson