Ursäkta röran - Vi bygger om kommunhusets entré till reception

Ombyggnationen av receptionen pågår fortfarande. Kommunhusets entré är öppen som vanligt, men är stökigare och har nedsatt framkomlighet.

Under tiden arbetet pågår för att skapa en mer välkomnande och ändamålsenlig reception hoppas vi på ditt överseende. Ombyggnationen kommer att ske i etapper.

 

 

 

 

Kontaktperson: Jimmy Johansson