Konsumentvägeldning

Under hösten har Konsumentverket tillsammans med Konsumentvägledarnas förening tagit fram en animerad kortfilm för att presentera den kommunala konsumentvägledningen.

Kontaktperson: Bibbi Öberg