Förskoleklassen blir obligatorisk

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk för alla barn, det år barnet fyller sex år.

Kontaktperson: Ann-Cathrine Ulander