Influensavaccination startar 6 november i Västerbotten

Vaccination är den effektivaste åtgärden att minska risken för svår influensasjukdom och dess komplikationer. Säsongens vaccin ger skydd mot fyra virustyper mot tidigare tre.

Västerbottens läns landsting erbjuder rabatterad influensavaccination till följande riskgrupper:

 • personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination före graviditetsvecka 16)
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Det bästa är att riskgrupperna vaccinerar sig innan årets slut, för ingen vet exakt när influensan börjar sprida sig.

https://www.vll.se/startsida/halsa-och-vard/smittskydd/influensa-och-pneumokockvaccination